Predaj investičný pozemok Svätý Jur

Investičná príležitosť v Svätom Jure. Na predaj rozsiahly pozemok v atraktívnej lokalite. 


MESTO                                TYP                                   VEĽKOSŤ                                       CENA

                      Svätý Jur                  Pozemok                                 10.091 m2                            17,50 - EUR/m2
                                                                                                                                          176.592,50 EUR


Parcely "C" s celkovou výmerou 10.091 m2 z toho:
 - vinice 2.487 m2
- trvalé trávnaté porasty 5.203 m2
- ostatné plochy 2.401 m2
*
Pozemky sú situované vedľa seba a predávané ako celok

*
Umiestnenie v atraktívnej lokalite: extravilán, v susedstve rodinný dom, 230 m Wiegerova vila 
*
Elektrické vedenie pri pozemku
*
Prístup autom po asfaltovej ceste a cca 20 m po spevnenej ceste 
*
Bez tiarch